POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wchodzącymi w życie z dniem 25.05.2018 regulacjami RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych Wydawnictwu Indygo Media wskazanych jest Wydawnictwu Indygo Media z siedzibą we Wrocławiu (54-705) przy ul. Mariana Haisiga 2/2, tel.: 604 586 979, j.lewandowski@zahir.pl

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych przekazanych nam przez Panią/Pana jest Indygo Media Jacek Lewandowski z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-705) przy ul. Mariana Haisiga 2/2

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail j.lewandowski@zahir.pl, pisemnie na adres siedziby administratora oraz przez stronę http://inzynier-medyczny.pl, https://sklep.inzynier-medyczny.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail j.lewandowski@zahir.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług udostępnionych na https://sklep.inzynier-medyczny.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe niezbędne do realizacji usługi nie będą udostępniane osobom trzecim w wyjątkiem podwykonawców, którzy świadczą na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji Państwa zamówienia.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być  także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO gromadzimy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.
Jednocześnie informujemy, że Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich zmiany usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Państwa dane są u nas bezpieczne!